PEFINANCE : Blog ของคนใช้เงินเก่ง

โลกการเงินปัจจุบันสร้างโดยคนรวย ระบบต่างๆ ทางสังคม การเมือง การเงิน การศึกษา

ก็อยู่ภายใต้การควบคุมของคนรวยในโลก

หากเรารู้ทันเกมส์ที่คนรวยเล่น เราน่าจะเอาตัวรอดในเกมส์นี้ได้

ผมไม่ได้มุ่งหวังที่จะชี้นำให้ใครต้องทำอย่างไร

ผมเพียงเชื่อว่ายังมีคนอีกมากที่ยังไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องทางการเงิน

เมื่อทราบแล้วก็อยากให้คิดและตัดสินใจด้วยตัวเอง

.

ขอต้อนรับเข้าสู่ Blog การบริหารเงินอย่างง่ายๆ ที่ผมเขียนขึ้นจากประสบการณ์ของตัวเอง ^_^

.

“การทำดีที่สุดยอดอย่างหนึ่ง คือการให้โดยที่บางคนไม่สามารถตอบแทนเราได้เลย (ซึ่งเป็นการให้อย่างแท้จริง )

ถ้าใครจะได้ประโยชน์จากข้อเขียนของผมบ้าง ผมขอวิงวอนให้ท่านส่งต่อความรู้

ความช่วยเหลือ แก่ผู้อื่นด้วยจักขอบคุณยิ่ง” (quoted from Khun Ake Thamrong: Jan 2013)

Advertisements