เงินเราไปอยู่ไหน 3: หุ้นปันผล

การลงทุนในตลาดหุ้นก็คือการเข้าไปเป็นเจ้าของบริษัท หากบริษัททำกำไรได้ดี

บริษัทก็จะพิจารณานำผลกำไรมาแบ่งให้แก่ผู้ถือหุ้น เรียกว่าเงินปันผล

ช่วงเดือน มีนา-เมษา และ กันยา-ตุลา ของทุกปี เป็นช่วงเวลาที่ชาวหุ้นปันผล

จะรอลุ้นว่า บริษัทที่เราซื้อหุ้นไว้จะจ่ายเงินปันผลให้เราเท่าไร

.

ในกรณีของบริษัทที่มีผลกำไร ไม่มีผลขาดทุนสะสม หรือ ไม่ได้รับสิทธิ BOI

เงินปันผลที่จ่ายก็มาจากกำไรที่บริษัทเสียภาษีที่ 30% 25% 20% หรือ น้อยกว่านั้น

.

อย่างเช่น หากรายได้ทั้งปีของท่านรวมเงินปันผลแล้ว จะต้องเสียภาษีอยู่เพียงแค่อัตรา 10% หรือ 20%

แต่บริษัทที่ท่านเป็นเจ้าของ นำกำไรหลังเสียภาษีนิติบุคคลจำนวน 30% มาจ่ายให้แก่ท่าน

ท่านสามารถยื่นขอคืนเงินส่วนต่างที่บริษัทจ่ายภาษีไปแล้ว 30% คืนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ของสรรพากร

.

เหมือนกับว่าท่านจ่ายภาษีเกินไปจึงขอคืนภาษี เราเรียกการนำภาษีจากเงินปันผลมาลดหย่อนภาษีส่วนบุคคลนี้ว่า เครดิตภาษีเงินปันผล

.

เครดิตภาษีเงินปันผลนี้เราสามารถเลือกที่จะใช้ หรือไม่ใช้ ตอนคำนวณภาษีประจำปีของเรา ก็ได้ไม่บังคับ

แต่หากเลือกนำมาคำนวณ จะต้องแสดงทุกรายการเงินปันผลที่ได้รับภายในปีนั้น ๆ (อย่าโกงเพราะข้อมูลเหล่านี้ตรวจสอบได้ทั้งหมด)

.

ท่านสามารถตรวจสอบประวัติเงินปันผลของท่านได้ย้อนหลัง 3 ปี

ขั้นแรกเข้าไปที่ http://www.tsd.co.th/th/investorportal/index.html

.

ต้องสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยโดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง รวมทั้งใส่เลขที่บัตรประชาชน

หลังจาก login เข้าระบบแล้ว ไปที่

– รายงาน

-หนังสือรับรองการหักภาษี

เลือกปีภาษีที่ต้องการ ระบบจะแสดงรายการเงินปันผลที่เคยได้รับทั้งหมดในปีนั้น

ทำเครื่องหมายที่ check box ด้านซ้ายของแต่ละรายการแล้วกด submit ก็จะเห็นรายละเอียดของเงินปันผลที่ได้รับ

.

.

เพื่อให้เห็นภาพ สมมุติว่า ท่านมีรายได้ต่อปี 400,000 บาท จะต้องเสียภาษีประมาณ 16,000 บาท

(บริษัทจะหักและทยอยนำส่งให้สรรพากรทุกเดือน เรียกว่า ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

แต่หากท่านได้เงินปันผล 10,000 บาทจากบริษัทที่เสียภาษี 30%

แล้วท่านใช้เครดิตภาษีเงินปันผล ท่านจะได้เงินคืนเมื่อยื่นภาษีประมาณ 3,860 บาท

.

เงินของท่านไม่ได้หายไปไหนหรอก อยู่ที่ว่าท่านจะเอาออกมาหรือเปล่าแค่นั้นแหละ ^_^

Advertisements

Leave a comment

Filed under การลงทุน, การเก็บออม การบริหารเงิน, Financial Management

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s