ประหยัดภาษีปี 2556

ตามปกติสำหรับมนุษย์เงินเดือนนั้น ตอนที่บริษัทจ่ายเงินเดือนให้แต่ละเดือนจะมีการหักภาษี

เพื่อนำส่งให้ กรมสรรพากรทุกๆ เดือน โดยเงินที่เหลือจากหักภาษีแล้วก็จะเข้าบัญชีเงินเดือนของพนักงาน

เมื่อเงินเดือนออกมาก็ดีใจ ได้ใช้จ่ายเงินนั้นเพื่อสิ่งจำเป็นในชีวิต

หากต้องการเงินก้อนหนึ่งเพื่อซื้อสิ่งใดพิเศษ อาจจะต้องใช้ความพยายามในการเก็บออม

การลดค่าใช้จ่าย การงดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย การบริหารจัดสรรเงิน ฯลฯ เพื่อให้ได้เงินก้อนที่ต้องการ

.

ซึ่งบางครั้งการเก็บเงินของคนทั่วไปคือการประหยัด เช่น งดกินกาแฟ งดการไปเที่ยว

งดการซื้อเสื้อผ้าใหม่ เพื่อจะเก็บเงินก้อนนี้

.

แต่วิธีที่สามารถทำได้โดยไม่กระทบกับการดำเนินชีวิตที่ต้องงดสิ่งนั้นสิ่งนี้ ก็คือ

“การวางแผนเพื่อประหยัดภาษี” โดยนำค่าลดหย่อนต่างๆ เช่น ประกันสังคม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต เงินบริจาค หรือเงินลดหย่อนจากการเลี้ยงดูบิดามารดา ฯลฯ

มาแจ้งในรายการลดหย่อนภาษีตอนยื่นเสียภาษีประจำปี

.

สำหรับปี2556นี้ กรมสรรพากรออกโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาใหม่ออกมา

2556newtaxrate

.tax table 2556

มองคร่าวๆ แล้วมนุษย์เงินเดือนคงยิ้มออกเนื่องจากเสียภาษีน้อยลง

แต่เราลองมาดูกันว่าคนที่มีเงินเดือนเท่าไรจะได้ประโยชน์จากภาษีที่ลดลงมากน้อยแค่ไหน ^_^

หมายเหตุ: นำรายได้ทั้งปีมาคำนวนโดยหักค่าลดหย่อนส่วนตัว 30,000บาท และค่าใช้จ่าย 60,000บาท แล้ว

ไฟล์คำนวนภาษีปี 2556

.2013 New Tax Payment Calculation

เมื่อสามารถลดภาระภาษีที่จะต้องเสียลงได้ ก็จะทำให้ท่านมีเงินเพื่อนำมาใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น

จะให้ดีก็ควรนำเงินที่ประหยัดได้นี้มาลงทุนเพื่อให้เกิดผลงอกเงยเพิ่มขึ้นต่อไปนะครับ^_^

Advertisements

Leave a comment

Filed under การเก็บออม การบริหารเงิน, Financial Management

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s