การวางแผนการเงิน

รูปภาพการวางแผนการเงิน คืออะไร วางแผนการเงินก็คือการวางแผนที่จะทำบางสิ่งให้สำเร็จในอนาคต โดยสิ่งนั้นต้องใช้เงิน เช่น อยากแต่งงานในอีก 2 ปี ข้างหน้าต้องใช้เงินจัดงานและค่าสินสอดรวม 5 แสนบาท อยากซื้อบ้านราคา 3 ล้านในอีก 5 ปีข้างหน้า อยากส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยอีก 15 ปี ข้างหน้ามีค่าใช้จ่ายประมาณ 1ล้านบาท 

 

สิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่วางแผนเอาไว้ หากโชคดีมีรายได้เข้ามาเพียงพอในเวลานั้นก็อาจจะทำได้สำเร็จ แต่หากปล่อยไปตามปกติไม่มีการวางแผนเก็บออม เมื่อถึงเวลาที่เราจะทำตามแผน เราก็อาจจะต้องเลื่อนแผนการหรือลดขนาดแผนการนั้นลง เช่น งานแต่งก็อาจจะไม่จัดที่โรงแรมแต่ย้ายไปจัดตามสนามโรงเรียนแทน หรือบ้านที่จะซื้อ 3 ล้านก็อาจจะยังไม่ซื้อเช่าอยู่ไปอีกสัก1-2ปีเพื่อเก็บเงินค่าดาว์นต่อไป หรือลูกหากสอบเข้ามหาวิทยาลัยรัฐไม่ได้ก็เรียน มหาวิทยาลัยเปิด หรือ ม.เอกชนที่ค่าใช้จ่ายไม่สูงนัก ส่วนเรื่องส่งไปเรียนต่างประเทศคงเลิกฝัน

 

การวางแผนการเงินที่ดีจะต้อง SMART

 

Specific                   เป้าหมายชัดเจน                 ซื้อบ้านราคา 3 ล้านบาท

Measurable              วัดผลได้                           ต้องการเงินดาว์น 6 แสน

Achievable              มีวิธีทำให้สำเร็จ                  ฝากเงินทุกเดือนๆ ละ 10,000 บาท

Realistic                  สามารถทำให้สำเร็จได้จริง    เงินฝากออมทรัพย์ เงินต้น+ดอกเบี้ย

Timed                     มีกำหนดเวลาที่แน่นอน        ต้องการเงินในอีก 5 ปีข้างหน้า

 

เมื่อครบกำหนด5ปีก็จะได้เงิน 6แสนบาทพร้อมดอกเบี้ยอีกเล็กน้อย ซึ่งจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้ แต่หากไม่มีการเก็บออมเดือนละ 10,000บาท ตามแผนที่วางไว้ จะมีทางไหนที่จะหาเงิน 6 แสนบาทได้หรือไม่ หากไม่มี ความฝันที่จะมีบ้านก็คงจะถูกเลื่อนออกไป

 

การวางแผนการเงินเป็นสิ่งไม่ยากแต่สิ่งที่ยากคือการปฎิบัติตามแผนการที่วางไว้

Advertisements

Leave a comment

Filed under การลงทุน, การเก็บออม การบริหารเงิน, Financial Management

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s