ทรัพย์สินมีค่า 3ประเภท

DSC_6345

จากที่เคยอธิบายความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินและหนี้สินไปแล้วว่า
ทรัพย์สินที่แท้จริงคือ สิ่งที่สามารถทำรายได้ให้กับเรา การที่เรามีทรัพย์สินเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น
ก็จะเป็นการเพิ่มความมั่งคั่งของเรา เปรียบดังมีแท่นพิมพ์เงินให้เราใช้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

ครั้งนี้จะขอเพิ่มเติมอีกนิดว่า ทรัพย์สินที่สร้างความมั่งคั่งให้กับเรานั้นก็มีการแบ่งย่อยลงไปอีกคือ
1. ร่างกายและสุขภาพของเราเอง คือ เราสามารถเดินได้ มองเห็น พูดได้ ทำสิ่งต่างๆได้ เราก็สามารถนำร่างกายเราออกไปทำงานเพื่อแลกกับสิ่งต่างๆ ได้
2. ความรู้ความสามารถ คือ การที่เรามีความสามารถเฉพาะต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการทำงานต่างๆ
3. ทรัพย์สินวัตถุ คือ ทรัพย์สินที่ได้จากการหามาเก็บสะสมไว้เพื่อให้เกิดรายได้แก่เรา

ว่ากันตามจริงแล้วทรัพย์สินทั้ง 3 นี้ก็เกื้อกูลกันไปมาตลอด เช่น เรามีร่างกายที่ดี เราก็ไปเรียนรู้เพิ่มพูนความสามารถ
และนำความสามารถนั้นไปทำงานเพื่อสร้างทรัยพ์สิน ซึ่งทรัพย์สินวัตถุนั้นก็จะถูกนำมาใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาร่างกาย
และซื้อการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนความสามารถต่อไป

แต่หากจะต้องเลือกว่าจะต้องเสียทรัพย์สิน1อย่างแล้วล่ะก้อ เราก็คงจะต้องยอมเสียทรัพย์สินที่เป็นวัตถุ
เพราะหากเรายังมี ร่างกายและความรู้ความสามารถเราก็ยังสามารถหาทรัพย์สินวัตถุใหม่ได้

ดังนั้น ตัวเรานั่นแหละคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของเรา บางครั้งเราอาจจะทุ่มเทให้กับการสร้างทรัพย์สินวัตถุ
มากจนเกินไป ทำให้ร่างกายเราทรุดโทรม เราก็อาจจะสูญเสียทรัพย์สินเหล่านั้นเพื่อการรักษาตัว
ขอให้คิดให้ดีว่า “ทรัพย์สินนอกกายไม่เจ็บไม่ตายก็หาใหม่ได้” ที่สำคัญเราควรให้เวลากับสิ่งอื่นๆ รอบตัว
เช่น การออกกำลังกาย การพักผ่อน ครอบครัว สันทนาการ เพื่อน สังคม ด้วยเช่นกัน
ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับชีวิตในทุกๆ ด้านนะครับ ^_^

Advertisements

Leave a comment

Filed under การลงทุน, การเก็บออม การบริหารเงิน, Financial Management

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s